PERTUKARAN PEMAIN PERTENGAHAN LIGA JULY (7) 2019

SYARAT-SYARAT PERTUKARAN
Pertukaran pemain pada pertengahan liga SIAM KELANTAN
SETIAP PASUKAN dibenarkan pertukaran (5 orang PEMAIN sahaja)
( beragama Buddha sahaja) 
bermula pada ;
12/7/2019 – 15/7/2019
dengan syarat pemain yang belum berdaftar nama pada mana-mana pasukan.
EXHIBITION PLAYERS JULY (7) 2019

PERTUKARAN PEMAIN PERTENGAHAN LIGA JULY (7) 2019